Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Piotrowo 3b, budynek A8, II piętro, po. 2.8

61-138 Poznań

Tel. 61 665 2854

E-mail: aip@put.poznan.pl