PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

JASNE I PROSTE PROCEDURY = EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA

Zależy nam na stworzeniu przyjaznych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz procesów komercjalizacji na uczelni. Chcemy rozmawiać i wymieniać się wspólnymi spostrzeżeniami i pomysłami, stąd cykliczne spotkania z naukowcami PP pod nazwą PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

 

Do tej pory przedyskutowaliśmy m.in. takie kwestie jak: 

  • własność intelektualna, 

  • możliwości finansowania projektów badawczych, 

  • procedury zamówień publicznych na PP, 

  • finanse uczelni, 

  • możliwości komercjalizacji wyników prac B+R.  

 

Na nasze spotkania zapraszamy także gości spoza PP szukając partnerów do współpracy przy realizacji projektów interdyscyplinarnych.   

 

Zapraszamy do wspólnego debatowania!

 

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami: 

Tel.: 61 665 28 54 

E-mail: aip@put.poznan.pl